เว็บบอร์ด >


คำถาม : การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถาบัน

 รับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถาบัน


1. ด้านการผลิตบัณฑิต


2. ด้านการวิจัย


3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม


4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


5. การบริหารและการจัดการสถาบัน


6. อื่นๆ ระบุ

โดย : admin  วันที่ : 15-03-2013 10:00   

แสดงความคิดเห็น
   
  ชื่อ-นามสกุล :
  อีเมลล์ :
  รูปประกอบ : ** เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  รหัสในการโพส :
22230
นำรหัสในการโพสมาใส่ให้ถูกต้อง
  รายละเอียด :

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform