เว็บบอร์ด > การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล


คำถาม : การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

 การสร้างสมรรถนะด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วย


     1. การฝึกว่ายน้ำ


     2. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต


         2.1  การพยาบาลเวชศาสตร์ความกดดันสูง


         2.2  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยทางน้ำ


         2.3  การแพทย์ทหาร   

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:44   

 ความเห็น  1 [ อ้างอิง ]

การฝึกว่าน้ำ

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:47   

 ความเห็น  2 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:54   

 ความเห็น  3 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:55   

 ความเห็น  4 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:55   

 ความเห็น  5 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:56   

แสดงความคิดเห็น
   
  ชื่อ-นามสกุล :
  อีเมลล์ :
  รูปประกอบ : ** เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  รหัสในการโพส :
40312
นำรหัสในการโพสมาใส่ให้ถูกต้อง
  รายละเอียด :

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform