เว็บบอร์ด > การสร้างคุณลักษณะทางทหาร


คำถาม : การสร้างคุณลักษณะทางทหาร

 การสร้างคุณลักษณะทางทหารเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


ประกอบด้วย  


     1. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า


     2. การอบรมภาวะผู้นำทางทหาร


     3. การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน


     4. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


     5. การศึกษาดูงานในหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ 

โดย : อ.แป้ง  วันที่ : 22-12-2014 18:16   

 ความเห็น  1 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:21   

 ความเห็น  2 [ อ้างอิง ]
โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:22   

 ความเห็น  3 [ อ้างอิง ]

 พิธีรับ-ส่งหน้าที่นักเรียนปกครอง

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:24   

 ความเห็น  4 [ อ้างอิง ]

 การฝึกทหารท่ามือเปล่า

 

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:25   

 ความเห็น  5 [ อ้างอิง ]

 การทดสอบกำลังใจ

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:27   

 ความเห็น  6 [ อ้างอิง ]

 การฝึกอาวุธ

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:28   

 ความเห็น  7 [ อ้างอิง ]

 การฝึกการแพทย์ทหาร

โดย : วิภาภร ศิลสว่าง  วันที่ : 22-12-2014 18:29   

แสดงความคิดเห็น
   
  ชื่อ-นามสกุล :
  อีเมลล์ :
  รูปประกอบ : ** เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  รหัสในการโพส :
00320
นำรหัสในการโพสมาใส่ให้ถูกต้อง
  รายละเอียด :

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform