การจัดการความรู้

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่อง การไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี - 3034 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 เรื่อง Carat: Ship Exchange - 1503 0
Carat ship-exchage55 - 2127 1
Disaster & Emergency Nursing Training Program - 494 0
การเขียนข้อสอบ และการจัดทำคลังข้อสอบ (Item Writing and Item Bank Development) - 5398 -3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล - 653 0
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Combat life saving - 835 1
การช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี (Tactical Combat Life Saving) - 633 0
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning อย่างง่าย - 1491 0
สร้างกิจกรรมนักศึกษาอย่างไรภายใต้กรอบ TQF - 4084 0
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการแสดง

กิจกรรม KM / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Combat life saving - 1647 0
การช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี (Tactical Combat Life Saving) - 772 0
การอภิปรายทางวิชาการ “วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพของชาวเล” - 918 0
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ RBL - 735 0
การอบรม“การกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน” - 1242 1
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554(1) - 898 0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 - 896 0
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการแสดง

ชุมชนนักปฏิบัติ / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

 นวัตกรรม

กิจกรรมนวัตกรรม / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

นวัตกรรมครู / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

นวัตกรรมนักเรียน / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
ถุงเท้ามหัศจรรย์ (Magic Sock) - 1004 0
Relaxing Bean Shirt - 781 0
สบายแผล (นพร.โรสมาลิน พันธุและคณะ** นพร.ชั้นปีที่ 1) - 755 0
แรงชูกำลัง (นพร.ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนารีกำยำ) - 890 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์วงล้อเตือนใจ ปลอดภัยจากPIP - 192 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์รองเท้าเก๋ไก๋ - 107 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ Naval Feeding Control - 107 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ IV Remind Me - 55 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ NAVY ROLLER BREAK - 56 0

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform