กิจกรรมชมรม


อบรมจริยธรรมนักเรียนใหม่


08-05-2017

นักเรียนพยาบาลใหม่ ชั้นปีที่ 1 อบรมจริยธรรม

โดย พระมหาวีรพล  วีรญาโณ  วัดยานนาวา

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

  
[ กลับหน้าหลัก

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform