กิจกรรมชมรม


กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


08-05-2017

กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นพร.ปี 3 ชมรมอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(นพร.กัณฑิมา นาคมณี , นพร.ขวัญจิรา ใหญ่แจ่ม, นพร.ณัฐธยาน์ ทิพย์จันทร์ และ นพร.ภัคธิดา รอดนุช) ร่วมโครงการค่ายอาสาพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 0800-1630 ณ สำนักงาน กยศ. จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

 

 

 

  
[ กลับหน้าหลัก

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform