ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


26-08-2013

การบรรยายความรู้เรื่อง การใช้ชีวิตแบบเศณษฐกิจพอเพียง

ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุรชัย สังขพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform