ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


อบรมการกู้ชีพขั้นสูง ครั้งที่ 2


27-03-2013

ฟังบรรยาย แนวทางการกู้ชีพ 2010

ทบทวนการอ่าน EKG

เรียนรู้การเขียนแผนการช่วยชีวิต

เตรียมทีมงานเพื่อการกู้ชีพ

 

 

 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและทีมงาน

ขอบคุณวิทยากรจาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าและกรมแพทย์ทหารเรือ

 

 

 

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform