ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน


11-02-2013


 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๖ และศึกษาดูงานท่ีกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร.

 

 

 

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform