ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ


01-06-2012

“ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล ให้กับคณะครู วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ”

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform