ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ประชุมความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัย


23-08-2018

ภาพบรรยากาศการประชุมความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัยและแผนพัฒนาร่วมกับ ศน.พยในวันที่ 1 เละ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

โดยมีวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาล  จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และอาจารย์ ลัดดาวัลย์  ชูช่วย  กรรมการผู้จัดการ บริษัทแคคูเรซี่ โซลูชั่น จำกัด

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform