ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


31-05-2018

พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร.
ผู้บังคับบัญชา ,น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร., คณะครู วพร.ศวก.พร.
และผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษา
ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ณ สโมสร พร.
ถือเป็นบัณฑิตที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ วพร.ศวก.พร.
และผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform