ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


กิจกรรม 5 ส


20-07-2018

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส.
 
และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ 5 ส. ให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 
ในคำขวัญว่า สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ใส่ใจ 5 ส. วพร.พัฒนา
 
พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติและวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61
 
 
 
 
 
 
 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform