ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


พิธีมอบขีดหมวกและปัจฉิมโอวาท


18-05-2018

พล.ร.ต.ธาดา  เวสารัชชนันท์  เป็นประธานในพิธีปัจฉิมโอวาท

และ น.อ.หญิงธนพร  แย้มสุดา ผอ. วพร.ศวก.พร. 

มอบขีดหมวกนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

เนื่องในโอกาสจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

เมื่อ วันที่ 9 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม พร.3

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform