ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561


03-04-2018

อาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนนายเรือและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. บุคคโล

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคมพ.ศ. 2561

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform