ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ


31-01-2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลเรือตรีวิชัย มนัสศิริวิทยา

และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ  กรมแพทย์ทหารเรือ โดย นาวาเอกหญิง ธนพร  แย้มสุดา 

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform