ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดโครงการ อบรม ADVANCED CPR


12-04-2012

ให้กับคณะครู ในวันที่  2- 3 เมษายน 2555  โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการมาตรฐานปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกทักษะการทำ Advanced CPR

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform