ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


นพร. สร้างชื่อเสียงนำผลงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการใช้จ่าย


06-02-2012

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับ นพร. พัชรินทร์ พิมพ์จ่อง และตัวแทนคณะวิจัยกลุ่มที่ 1 ชั้นปีที่ที่ 4  ที่สร้างชื่อเสียงนำผลงานวิจัย ในการเรียนการสอนวิชาวิจัยพื้นฐาน  เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่ายและพฤติกรรมการออม ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2554  เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง มาครอง  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน  จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1  ระหว่าง 27 – 28 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งงานวิจัยนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยประจำกลุ่มคือ น.อ.หญิง อาภรณ์ ชูดวง (ผู้อำนวยการฯ) และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างเข้มข้น จนคว้ารางวัลมาครองได้ในที่สุด 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform