ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


การบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล


18-04-2015

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับเกียรติอย่างสูง จาก พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ ในการบรรยายพิเศษ

เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform